Sivistyslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

  • Hallintosääntö 119 § Toimielimen päätöksentekotavat
  • Hallintosääntö 120 § Sähköinen kokous
  • Hallintosääntö 121 § Sähköinen päätöksentekomenettely
  • Hallintosääntö 122§ Kokousaika ja -paikka
  • Hallintosääntö 123 Kokouskutsu
  • Hallintosääntö 124 § Sähköinen kokouskutsu
  • Hallintosääntö 127 § Varajäsenen kutsuminen
  • Hallintosääntö 128 § Läsnäolo kokouksessa
  • Hallintosääntö 131 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.