Sivistyslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 LISÄPYKÄLÄ: Oppilasasia (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki