Sivistyslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Talousarvion 2022 hyväksyminen / sivistyslautakunta

MjuDno-2021-609

Valmistelija

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2022 (KH §111 / 2021) ja lautakuntien menoraamit (KH §130 /2021). Sivistyslautakunnan talousarviota 2022 on valmisteltu näiden raamien ja myöhemmin ilmenneiden säästötavoitteiden pohjalta. Sivistyslautakunta on käynyt myös lähetekeskusteluja talousarviosta 8.9., 5.10. ja 21.10.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

 1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja sanalliset tavoitteet vuodelle 2022, henkilöstösuunnitelman vuosille 2022-2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2024 ja
 2. esittää määrärahat, sanalliset tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta

 1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022, henkilöstösuunnitelman vuosille 2022–2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2024 sillä muutoksella, että
 2. liikuntapalvelujen menokohdalle avustukset lisätään 2000 euroa. Lisäys tehdään niin, että sivistyspalvelujen talousarvioraami ei muutu.
 3. esittää määrärahat, sanalliset tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää yksimielisesti, että liikuntapalveluiden lajivalikoima pysyy vähintään vuoden 2021 tasolla.

Pöytäkirjalle päivitetään myös toiminnallisten tavoitteiden liite, josta puuttuivat liikuntapalveluiden ja Kinon tavoitteiden numeeriset arvot.

Kokouskäsittely

 •  

Keskustelun aikana Heta Jukola esitti, että Liikuntapalveluiden Avustukset menokohdalle lisätään 2000 euroa ja sivistysjohtaja päättää, miltä sivistyslautakunnan menokohdalta vastaava summa otetaan pois. Piia Mäkilä kannatti ehdotusta.

 

Piia Mäkilä esitti, että liikuntapalvelujen lajivalikoima pidetään vuoden 2021 tasolla. Heta Jukola kannatti esitystä.

 

Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:

Sivistyslautakunta

 1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022, henkilöstösuunnitelman vuosille 2022–2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2024 sillä muutoksella, että
 2. liikuntapalvelujen menokohdalle avustukset lisätään 2000 euroa. Lisäys tehdään niin, että sivistyspalvelujen talousarvioraami ei muutu.
 3. esittää määrärahat, sanalliset tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)