Sivistyslautakunta, kokous 12.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Lukio etäopetukseen 8.3.-28.3.2021

MjuDno-2021-229

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Lukiolainsäädäntö mahdollistaa opetuksen järjestämisen eri muodoissa, kuten lähiopetuksena, etäopetuksena tai näiden yhdistelmänä (esim. hybridiopetuksena). Lukiokoulutuksen järjestäjät päättävät niitä koskevan normaaliolojen lainsäädännön puitteissa opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. 

Valtioneuvosto on tehnyt 23.10.2020 periaatepäätöksen valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päätöksen mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Päätöksen mukaiset toimet on jaettu koronaepidemiatilanteen mukaan perusvaiheen, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen tilanteisiin. Lisäksi opetuksessa tulee noudattaa mahdollisia tartuntatautiviranomaisten tartuntatautilain nojalla tekemiä velvoittavia päätöksiä.

8.3.2021 annetussa ohjeistuksessa Valtioneuvosto ohjaa leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla toisen asteen oppilaitokset siirtymään tilapäiseen etäopetukseen.

Essoten antamassa ohjeistuksessa Etelä-Savon alueelle 26.2.-28.3.2021 suositellaan lukion siirtymistä etäopetukseen ajalle 8.-28.3.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Mäntyharjun lukio siirtyy etäopetukseen 8.-28.3.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)