Sivistyslautakunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Sivistyslautakunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Tilojen käyttösäännöt

    Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 15.12.2020 (§ 89) sivistystoimen hallinnoimien tilojen varaamiskäytänteistä, tilojen käytöstä sekä hinnastosta. Timmi-tilavarausjärjestelmä ollaan ottamassa käyttöön maaliskuussa. Tilavarausjärjestelmän käyttöönotossa on ilmennyt, että sääntöä tulee vielä täsmentää joiltain osin niin, että säännöissä on mm. tarkemmin huomioitu tilavarausjärjestelmän luomat mahdollisuudet.

    Lisäksi sanamuotoja tulee selkeyttää. Esimerkiksi tilojen maksuttoman käytön osalta on tarkennettava, että maksuttomuus voidaan myöntää maksuporrastuksessa mainituille tahoille (pl. kunnan oma toiminta, mukaan lukien koulut, eri yksiköt ja kansalaisopisto) kun kyseessä on avoin, kohderyhmille suunnattu, ohjattu ryhmätoiminta. Täsmennykset tuodaan sivistyslautakunnan käsittelyyn kokonaisuudessaan maaliskuun 2021 kokoukseen.

  • Kisalan käyttöönoton aikataulu

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.