Sivistyslautakunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Otto-oikeus

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:

sivistysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Veo-asiantuntijapalvelujen hankinta sekä Daisyn koululaisten iltapäivätoiminnan osan hankinta, 03.02.2021
§ 2 Kisalan langattoman verkon hankinta, 03.02.2021
§ 3 Suojamatto Kisalan ulkoportaisiin/ hankintapäätös, 10.02.2021
§ 4 Kisalan kenkähyllyt/ hankinta, 11.02.2021
§ 5 Kisalan pukuhuoneiden penkkien ja naulakoiden hankinta, 11.02.2021

varhaiskasvatuksen johtaja
§ 1 Lukulumo-palvelun hankinta, 22.01.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)