Sivistyslautakunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Talousarvion 2021 toteutumisen seuranta / sivistyslautakunta

MjuDno-2021-138

Kuvaus

Sivistyslautakunnan tammikuun tuloslaskelma näyttää toimintatuottojen osalta edellisvuotta hitaampaa kertymää. Kokonaisuutena toimintatuottojen kertymä jää 2,7 % alle vuoden tasaisen kertymän ennusteen.

Toimintakulujen toteuma alittaa hieman vuoden tasaisen kertymän ja on noin 54000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Toimintakulujen alittuminen selittyy pääosin oppilaskuljetusmaksujen toteutumisella alle budjetoidun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden kuukausiraportin 01/2021 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)