Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Otto-oikeus

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:

sivistysjohtaja
Yleinen päätös:
§ 7 Tutkimuslupa / Sami Kokko (Lasten ja nuorten liikunta- ja terveyskäyttäytyminen Suomessa - LIITU- HBSC-tutkimus), 18.10.2021
§ 9 Mäntyharju 425 tapahtuma-avustusten käyttöajan pidentäminen Erkki A. Niemisen testamenttirahastoon, 10.11.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)