Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Talousarvion 2021 toteutumisen seuranta / sivistyslautakunta

MjuDno-2021-138

Kuvaus

Käsitellään sivistyslautakunnan kuluvan vuoden talouden toteuma. Lokakuun 2021 kirjanpito valmistuu 18.11. ja laskelmat lisätään esityslistalle ennen kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 10/2021 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)