Sivistyslautakunta, kokous 18.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

  • Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu
  • Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa
  • Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hallintosääntö 115 § Toimielimen päätöksentekotavat
  • Hallintosääntö 116 § Sähköinen kokous
  • Hallintosääntö 117 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)