Sivistyslautakunta, kokous 18.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Otto-oikeus

Kuvaus

Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:

kansalaisopiston rehtori-kirjastotoimenjohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Etätyö/etäneuvotteluhuoneen hankinta Mäntyharjun kirjastoon, 14.05.2020
§ 4 Mediapajan editointitietokoneen hankinta, 22.05.2020
§ 5 Älytaulun hankinta kirjastoon, 22.05.2020
Yleinen päätös:
§ 1 .Yhteistyösopimus koodaajakoulutuksesta Kaakkois-Suomen ammattilkorkeakoulu Oy:n kanssa, 22.05.2020

kunnanjohtaja
§ 14 Lähiopetuksen jatkaminen kansalaisopistossa touko-elokuussa 14.5.2020 alkaen, 12.05.2020
§ 15 Mäntyharjun lukion etäopetuksen jatkaminen 30.5.2020 asti, 12.05.2020

sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan virkaan siirtäminen (L. Porthén), 09.06.2020
§ 22 Musiikinopettajan valinta avoimen viran hoitajaksi (M. Multamäki), 11.06.2020
§ 23 Varhaiskasvatuksen opettajan valinta (M. Marttila), 12.06.2020
§ 24 Suomen kielen ja kirjallisuuden tuntiopettajan valinta, 01.07.2020
§ 25 Päätoimisen tuntiopettajan valinta / I. Kylmä, 01.07.2020
§ 26 Määräaikainen luokanopettaja opintovapaan ajaksi / Sappinen, 06.08.2020
§ 27 Määräaikainen luokanopettaja lukuvuodeksi 2020-2021 / Marttinen, 02.07.2020
§ 28 Määräaikainen luokanopettaja opintovapaan ajaksi / Myyryläinen, 02.07.2020
§ 29 Jari Hautamäki / oman auton käyttö virkatehtävissä, 28.07.2020
§ 30 Vesa Karhula / oman auton käyttö työtehtävissä, 28.07.2020
Yleinen päätös:
§ 3 Luokkaretkikustannusten korvaus matkan peruuntumisesta johtuen (korona-aikana), 25.05.2020
§ 4 Kulttuuriavustus / Tarja Pyhähuhta, 13.08.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.