Sivistyslautakunta, kokous 18.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Resurssikeskuksen nimen muuttaminen

MjuDno-2020-527

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuki on keskitetty omaan yksikköön, resurssikeskukseen. Resurssikeskuksen toimijoita ovat erityisopettajat sekä koulunkäynnin ohjaajat. Resurssikeskuksella on oma esimiehensä, johtava erityisopettaja. Johtava erityisopettaja toimii samalla perusopetuksen apulaisrehtorina.

Perusopetuksen oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuki koordinoidaan resurssikeskuksen esimiehen johdolla ja toteutetaan resurssikeskuksen henkilöstön ja Yhtenäiskoulun opettajien yhteistyönä.

Yksikön nykyinen nimi ”resurssikeskus” esitetään muutettavaksi ”oppimisen ja koulunkäynnin tuen yksiköksi”, jolloin sen toiminta välittyy yksiselitteisesti jo nimestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää muuttaa resurssikeskuksen uudeksi nimeksi Oppimisen ja koulunkäynnin tuen yksikkö.

Päätös

Hyväksyttiin.