Sivistyslautakunta, kokous 18.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Sivistystoimialan ajankohtaisia asioita

Kuvaus

  1. Ohjeistukset koronatilanteen johdosta
  2. Tilavarausjärjestelmän käyttöönoton valmistelu
  3. Maksuttoman koulukuljetuksen periaatteiden tarkastelu
  4. Kisalan tilanne

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)