Sivistyslautakunta, kokous 18.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Talousarvion 2020 toteutuminen / sivistyslautakunta

MjuDno-2020-307

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Taloushallintajärjestelmän vaihdoksen vuoksi talouden toteumaluvut on koottu kahdesta eri järjestelmästä. Tarkempaan kustannuspaikkakohtaiseen talouden tarkasteluun päästään myöhemmin syksyn aikana.

Sivistyslautakunnan tuloslaskelma tilanteessa 30.6.2020 osoittaa toimintatuottoja kertyneen yhteensä 558 924€, joka on 87 979€ yli tasaisen kertymän. Tämä johtuu joidenkin pitkäkestoisten hankkeiden rahoituksen tilityksistä, jotka ovat saapuneet jo alkuvuoden aikana.

Toimintakulut ovat toteutuneet 220 692€ alle budjetoidun. Alkuvuonna toteutumatta jääneitä kustannuksia ovat perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvät asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta ja valtiolta.

Tuloslaskelman mukaan sivistyslautakunnan ylijäämäksi muodostuu 308 672€.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tuloslaskelman 06/2020 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)