Sivistyslautakunta, kokous 18.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Toivolan ja Kirkonkylän koulujen tilojen ja alueiden käyttö jatkossa

MjuDno-2020-525

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Perusopetuksen siirryttyä kokonaisuudessaan Yhtenäiskouluun, täytyy opetustoiminnalta tyhjäksi jääneiden Kirkonkylän ja Toivolan koulutilojen ja alueiden osalta selvittää, jääkö alueille palvelutarpeita sekä niille uusia ratkaisuja ja kehitysideoita. Tarpeet ja ideat vaikuttavat tulevan vuoden 2021 toimenpiteisiin sekä kiinteistöjen tulevaisuuteen teknisen toimen käynnistämien kiinteistökehitysprojektien kautta. Tekninen lautakunta käsittelee syksyn aikana kiinteistöalueen tulevaisuutta, kaavatilannetta, kiinteistökehittämisen toimenpiteitä ja ehdotukset käsitellään kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.

Sekä Kirkonkylän että Toivolan koulun yhteydessä on lasten leikkialue ja liikuntakenttä. Toivolan koulun yhteydessä on lisäksi jääkiekkokaukalo ja uimaranta.

Sivistyslautakunnan tulee osaltaan miettiä alueiden kehittämisessä muun muassa:

  • liikuntakenttien ylläpito: jäädytys, valaistus, kenttien ylläpito
  • lasten leikkikentät
  • Toivolan koulun yhteydessä olevan uimarannan käyttö
  • palvelujen tarve ja palvelutaso, sisäisten vuokrien kustannukset

Kehittämiseen ja käytön suunnitteluun otetaan mukaan myös kyläyhdistykset ja kuntalaiset. Tämän lisäksi tulee miettiä lapsivaikutusten arviointia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta käy lähetekeskustelun Kirkonkylän ja Toivolan koulun alueiden kehittämisestä sekä päättää, miten kuntalaisia kuullaan alueiden kehittämiseen liittyen ja lapsivaikutusten arvioinnista.

Päätös

Lautakunta näkee lähiliikuntapaikkojen ja leikkikenttien säilyttämisen tärkeänä. Kirkonkylän ja Toivolan koulujen alueen asukkaille järjestetään kuulemistilaisuudet sekä tehdään lapsivaikutusten arviointi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)