Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Talousarvion 2023 toteutumisen seuranta / sivistyslautakunta

MjuDno-2023-201

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 toimintakulujen toteuma (9/2023) ylittää tasaisen kertymän (75 %) ennusteen. Ylitystä kertyy erityisesti ennakoitua suuremmista palkankorotuksista ja koulukuljetuksista. 
Toimintatuotot ovat kertyneet tasaista kertymää nopeammin. Erityisesti tuottoja on kertynyt hankeavustuksista, joista osa kuitenkin siirtyy seuraavalle vuodelle. 
Lautakunnan toimintakate on ylittämässä talousarviossa asetetun tavoitteen, minkä vuoksi lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle kokouksessaan 20.9.2023 lisämäärärahan 211 000 € myöntämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumaraportit (1-9/2023) tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pia Mäkilä palasi Teams -etäyhteyteen klo 18.34.