Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Koulun toiminnan järjestäminen lähiopetuksessa

Sivistysjohtaja selosti lautakunnalle miten koulujen siirtyminen takaisin lähiopetukseen on järjestetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)