Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosääntö 115 § Toimielimen päätöksentekotavat
Hallintosääntö 116 § Sähköinen kokous
Hallintosääntö 117 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintosihteeri Arja Leppäkumpu.