Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tuodaan sivistyslautakunnalle tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

  1. Uimahyppypaikkaa koskevan aloitteen valmistelutilanne
  2. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu ja esiopetusselvityksen tekeminen

  3. Alle 18v. yksityishenkilöiden tekemät tilavaraukset (nuorten omaehtoinen liikuntapaikkojen käyttö)
  4. Kotihoidontuen maksamisen perusteet

  5. Alle 20-vuotiaille myönnettävät stipendit

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.