Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kirjaston toimintasuunnitelma 2021

MjuDno-2021-333

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, kansalaisopiston rehtori-kirjastotoimen johtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Kirjaston toimintaa ohjaa kirjastolaki (2016/1492). Lain mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Toiminnan lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. 

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön mukaisesti sivistyslautakunta päättää vuosittain kirjaston asiakasmaksujen suuruudesta ja aukioloajoista. Lisäksi sivistyslautakunta arvioi kirjaston toimintaa kirjastotilastojen valossa. Kirjaston tuloskortin sisältö ja henkilöstö käsitellään osana talousarvio/tilinpäätösprosessia. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on koota yhteen tavoitteet, tilastot sekä keskeiset toimintaperiaatteet ja vuotuiset päätökset. Tavoitteena on, että kuluvan vuoden toimintasuunnitelma hyväksytään aina viimeistään huhtikuussa, jolloin suunnitelman pohjaksi on saatavissa tuoreet edellisen vuoden tilastot. 

Mäntyharjun kirjasto kuuluu Lumme-kirjastojen verkostoon. Verkostolla on käytössään yhteinen verkkokirjasto sekä sähköinen KOHA-kirjastojärjestelmä sisältäen mm. yhteiset asiakas- ja aineistorekisterit. Viime vuoden aikana on pyritty yhtenäistämään Lumme-kirjastojen palvelukäytännöt ja asiakasmaksut. Tätä vasten verkosto on laatinut yhteisen palveluoppaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy kirjaston toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Lisäksi lautakunta vahvistaa, että kirjasto ottaa käyttöön Lumme-kirjastojen yhtenevät palvelukäytännöt ja asiakasmaksut (toimintasuunnitelma liite 2) sekä toimintasuunnitelman mukaiset aukiolo- ja palveluajat.

Päätös

Hyväksyttiin.