Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

  • Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu 
  • Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa 
  • Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
  • Hallintosääntö 115 § Toimielimen päätöksentekotavat 
  • Hallintosääntö 116 § Sähköinen kokous 
  • Hallintosääntö 117 § Sähköinen päätöksentekomenettely 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.