Sivistyslautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Ilmoitusasiat

Kuvaus

1. Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät ja luokkakoot lukuvuoden 2019-2020 alkaessa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatuksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)