Sivistyslautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kulttuurisalin perusparannusten hankintamenon jaksottaminen

MjuDno-2018-534

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.10.2018 myöntänyt sivistyslautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 40 000 € lisäyksen Kulttuurisalin olosuhteiden parantamiseen. Valmisteilla oli tuolloin elokuvateatteri Kinon esitystekniikan ja istuinten perusparannustyöt. Työt valmistuivat kuitenkin vasta tammikuun 2019 lopulla, joten hankintameno oli kirjanpitolain mukaisesti kirjattava vuodelle 2019. Hankinnassa on kyse usean vuoden ajan tuloa tuottavasta hyödykkeestä, joka tulee aktivoida taseeseen ja josta tehdään suunnitelman mukaiset poistot. Hankintaan liittyvä avustus (15 600 €) on kirjautunut niin ikään kuluvalle vuodelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2019 sivistyslautakunnan talousarvioon muutosta seuraavasti:

  1. menokohta 3330 003303 Tuet ja avustukset +15 600 €
  2. menokohta 4580 003303 Kalusto -39 131 €

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)