Sivistyslautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Otto-oikeus

Kuvaus

Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:
 

sivistysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 8 Hankintapäätös koulukuljetus Mäntyharju - Mikkeli - Mäntyharju , 27.06.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Musiikin opettaja / Salo-Karlsson Anna-Mari, 30.07.2019
§ 15 Luokanopettaja / Myyryläinen Hanna, 31.07.2019

varhaiskasvatuksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Toimisto- ja askartelutarviketilaus/Varhaiskasvatus, 25.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)