Sivistyslautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Matilainen ja Katariina Mutka.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aleksi Penttinen ja Susanna Turkki.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)