Sivistyslautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Talousarvion toteutuminen 2019 / Sivistyslautakunta

MjuDno-2019-121

Kuvaus

Raportti sivistyslautakunnan talouden toteutumasta tammi-kesäkuulta 2019 näyttää toimintakulujen osalta talousarvion ylitystä 289 412€. Ylitystä on muodostunut erityisesti liikuntapaikkojen ylläpidosta lumisen kevättalven aikana sekä koulukuljetuksista. Ylitys sisältää jaksottamattomia menoja kuten kertaluonteisia tarvikehankintoja (esim. koulukirjat), lomarahojen maksu ja avustukset yhteisöille. Ilman sopeuttamistoimia tilikauden tulos uhkaa kuitenkin jäädä alijäämäiseksi.

Kunnanhallituksen päätöksellä (12.8.2019) välittömiä toimenpiteitä ovat:

  • asetetaan voimaan ylityökielto;                                                                             
  • avoimeksi tulevia vakansseja ei täytetä:
  • sijaisten palkkaus vaatii kunnan johtotiimin luvan, alle 1-3 päivän sijaisuudet hoidetaan yksiköissä sisäisesti;   
  • henkilöstöjärjestöjen kanssa pyritään pääsemään sopimukseen suosituksesta kolmen palkattoman vapaapäivän pitämisestä vakanssia kohden loppuvuoden aikana,
  • ansaintaperiaatetta ei noudateta;
  • hankinnoissa noudatetaan pidättyvyyttä - vain välttämätön hankitaan, yli 500 €:n kertahankinta edellyttää johtotiimin luvan

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1-6/2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)