Sivistyslautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Talousarvio 2022 / sivistyslautakunta

MjuDno-2021-609

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2022 (KH §111 / 2021) ja lautakuntien menoraamit (KH §130 /2021). Sivistyslautakunnan talousarvion 2022 valmistelu on aloitettu näiden raamien pohjalta. Laadintaohje ja tavoitelaskelmat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta tutustuu talousarvion laadintaohjeeseen ja käy lähetekeskustelun talousarvion valmistelusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Liitteenä olevaa tavoitelaskelmaa ei käsitelty, koska siitä oli julkaistu päivitetty versio 6.9.2021 kunnanvaltuuston talousarvioseminaarissa.

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2022 (KH §111 / 2021) ja lautakuntien menoraamit (KH §130 /2021). Sivistyslautakunnan talousarviota 2022 on valmisteltu näiden raamien ja myöhemmin ilmenneiden säästötavoitteiden pohjalta. Sivistyslautakunta on käynyt myös lähetekeskusteluja talousarviosta 8.9.2021 ja 5.10.2021.

Tavoitteena on, että sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan talousarvion seuraavassa kokouksessaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta käy keskustelua vuoden 2022 talousarviosta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)