Sivistyslautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Hallintosääntö 134 § Toimielimen päätöksentekotavat
Hallintosääntö 135 § Sähköinen kokous
Hallintosääntö 136 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Hallintosääntö 137 § Kokousaika ja -​paikka
Hallintosääntö 139 § Sähköinen kokouskutsu
Hallintosääntö 142 § Varajäsenen kutsuminen
Hallintosääntö 143 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 146 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Teams -etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat Pyry Männistö ja Nina Saloranta.
Taija Kirstua oli läsnä kokouksessa § 94 ja § 95 aikana.