Sivistyslautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Kulttuuripalkinnon jakaminen vuonna 2023

MjuDno-2023-610

Valmistelija

  • Taija Kirstua, hyvinvointikoordinaattori, taija.kirstua@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.04.2023 (§35) päättänyt jakaa vuonna 2023 kulttuuripalkinnon (arvo 500 €). Kulttuuripalkinto voidaan harkinnan mukaan myöntää mäntyharjulaisille henkilöille tai yhdistyksille tunnustuksena toiminnasta paikallisen kulttuurielämän hyväksi. Tunnustuspalkinto sisältää kunniakirjan ja rahapalkinnon.

Tunnustuspalkintoja voidaan jakaa vuosittain yksi tai useampia. Tunnustuspalkinto voidaan myös päättää jättää jakamatta. Vuosittain palkinnon jakamisesta päätetään kulttuuriavustusten jakamisen yhteydessä.

Tunnustuspalkinnon saajista päättää Mäntyharjun kunnan sivistyslautakunta. Palkintoon ei kohdistu hakumenettelyä. Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä esityksiä lautakunnalle tunnustuspalkinnon saajasta.

Ehdotuksia oli mahdollista jättää verkkolomakkeella tai suoraan hyvinvointikoordinaattorille puhelimitse/sähköpostilla loka-marraskuussa (17.10.–5.11.). Määräaikana verkkolomakkeen kautta saapui viisitoista (15) ehdotusta.

Ehdokkaat perusteluineen on sivistyslautakunnalle jaetussa liitteessä.

Tunnuspalkinnon saaja(t) julkistetaan saman vuoden aikana tunnuspalkinnon luonteelle sopivassa tilaisuudessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

  1. valitsee Kulttuuripalkinnon saajan.
  2. julkistaa palkinnon saajan Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 itsenäisyyspäivän juhlassa.

Päätös

Sivistyslautakunta

  1. valitsi Kulttuuripalkinnon saajan.
  2. julkistaa palkinnon saajan Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 itsenäisyyspäivän juhlassa.