Sivistyslautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat 2024-2025

MjuDno-2023-594

Kuvaus

Sivistyslautakunta päättää hallintosäännön 2023 §26 mukaisesti esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen lukuvuoden työ- ja loma-ajoista. Rehtorit ovat valmistelleet suunnitelman lukuvuodesta 2024-2025. Siinä esitetään, että syyslukukausi toteutuu 8.8-21.12.2024 ja kevätlukukausi 7.1-31.5.2025. Syysloma pidettäisiin 21.10-27.10.2024 (vk 43) ja talviloma 24.2-2.3.2025 (vk 9) .

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden työ- ja loma-ajoista tehdyn suunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.