Sivistyslautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Talousarvion 2024 valmistelu/Sivistyslautakunta

MjuDno-2023-426

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan talouden suunnittelu vuodelle 2024 alkaa. Kunnanhallitus on kokouksessa 10.7.2024 (§ 141) antanut toimialakohtaiset raamit. Lähtökohtana talousarvion laadinnassa on pysyminen toimintakatteessa tilanteessa, jossa kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksessa palkat ovat 2023-2024 aikana nousemassa yli 8 % ja samalla palvelut ovat inflaation myötä kallistuneet merkittävästi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta käy lähetekeskustelun vuoden 2024 talousarvion valmistelusta.

Päätös

Sivistyslautakunta kävi lähetekeskustelun vuoden 2024 talousarvion valmistelusta.

Sivistyslautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen tiistaina 22.8. klo 17 talousarvion valmisteluun liittyen. 

Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen, perusopetuksen rehtori Päivi Häkkinen ja lukion rehtori Jyrki Taumala olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Valmistelija

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan talouden suunnittelu vuodelle 2024 jatkuu. Kunnanhallitus on kokouksessa 10.7.2024 (§ 141) antanut toimialakohtaiset raamit. Lähtökohtana talousarvion laadinnassa on pysyminen toimintakatteessa tilanteessa, jossa kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksessa palkat ovat 2023-2024 aikana nousemassa yli 8 % ja samalla palvelut ovat inflaation myötä kallistuneet merkittävästi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivityslautakunta jatkaa lähetekeskustelua vuoden 2024 talousarvion valmistelusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Nina Saloranta poistui kokouksesta 17.35 ja palasi Teams etäyhteydellä 18.18.

Jenny Reponen poistui kokouksesta 17.47.

Valmistelija

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Talousarvion 2024 suunnittelu jatkuu. Lautakunta käy keskustelun kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisten tavoitteiden asettamisesta. Tarkoituksena on laatia sivistystoimeen strategiset tavoitteet, joiden pohjalta toimintayksiköt työstävät yksityiskohtaisemmat tavoitteet omiin toimintasuunnitelmiinsa.

Kunnanhallitus on kokouksessa 10.7.2024 (§ 141) antanut laadintaohjeet vuoden 2024 talousarvion laadinnalle. Sivistystoimen ulkoisten menojen raamiksi on annettu 9 220 320 €. Lautakunta tutustuu ja arvioi sivistystoimen alustavaa talousarviota.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta käy keskustelua ja valmistelee vuoden 2024 talousarviota.

Päätös

Sivistyslautakunta kävi lähetekeskustelua vuoden 2024 talousarvion valmistelusta.

Tämän pykälän aikana tauko klo 18.59-19.03.

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.7.2023 (§141) antanut laadintaohjeen vuoden 2024 talousarvion laatimiseen. Sivistystoimialan ulkoisten kulujen menoraamiksi on tuolloin annettu 9 220 320 euroa. Talousarviotyöskentelyn jatkuessa sivistyslautakunnan talousarvion ulkoisten toimintakulujen raamiksi on muotoutunut 9 136 780 euroa, jolloin toimintakatetavoitteeksi on muodostunut -8 429 280 euroa. Kun huomioidaan sisäiset kustannukset, niin toimintakatetavoitteeksi on muodostunut -10 003 880 euroa.

Talousarvion suunnittelussa ei ole voitu huomioida työvoimakustannuksia täysimääräisesti. Lisäksi palvelujen hintojen korottaminen asettaa omat haasteensa. Näiden vuoksi kustannusten vähentämiseen tarvitaan vuoden 2024 aikana uusia ratkaisuja.

Talousarvion strategiaosassa määritellään lautakuntatasoisista tavoitteista, joilla ohjataan sivistyspalveluiden yksiköiden toimintaa. Toimintakentän laajuuden vuoksi kokonaisvaltaisen ohjauksen merkitys on suuri. Strategisen tason ohjaus linjaa yksiköiden toiminnan suuntaa ja antaa yksiköille mahdollisuuden reagoida joustavasti toimintaympäristön muutoksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

  1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja lautakuntatason strategiset tavoitteet vuodelle 2024, henkilöstösuunnitelman vuosille 2024-2026 sekä investointisuunnitelman investoinnit sivistyspalvelujen osalta vuodelle 2024 ja
  2. esittää määrärahat, tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.