Sivistyslautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon jakaminen vuonna 2023

MjuDno-2023-609

Valmistelija

  • Taija Kirstua, hyvinvointikoordinaattori, taija.kirstua@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta on päättänyt (15.06.2023 § 58), että vuoden vapaaehtoinen-palkinto voidaan harkinnan mukaan myöntää mäntyharjulaisille henkilöille, yhdistyksille tai muille toimijoille tunnustuksena toiminnastaan vapaaehtoisena edistäen näin mäntyharjulaisten hyvinvointia. Tunnustuspalkinnon valinnassa huomioidaan lisäksi positiivisuus, hyvän hengen luominen sekä muiden innostaminen ja kannustaminen osallistumaan vapaaehtoistoimintaan.

Tunnustuspalkinnon saajista päättää Mäntyharjun kunnan sivistyslautakunta.  Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä esityksiä tunnustuspalkinnon saajasta. Ehdotuksissa täytyy olla perustelut palkinnon myöntämiselle. Palkintoon ei kohdistu hakumenettelyä. Tunnustuspalkinto voidaan myös päättää jättää jakamatta.

Ehdotuksia oli mahdollista jättää verkkolomakkeella tai suoraan hyvinvointikoordinaattorille puhelimitse/sähköpostilla loka-marraskuussa (17.10.–5.11.). Määräaikana verkkolomakkeen kautta saapui kaksikymmentäkaksi (22) ehdotusta, joista kaksi (2) oli täysin samanlaisia. Näistä hyväksyttiin ainoastaan toinen. Lisäksi vs. sivistysjohtajan sähköpostiin saapui yksi (1) ehdotus.

Ehdokkaat perusteluineen on esitelty sivistyslautakunnalle jaetussa liitteessä.

Tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan saman vuoden aikana tunnuspalkinnon luonteelle sopivassa tilaisuudessa. Tunnustuspalkinto sisältää kunniakirjan ja lahjakortin (arvo 150 €).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää

  1. valita Vuoden vapaaehtoinen -palkinnonsaajan.
  2. julkistaa palkinnon saajan Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 itsenäisyyspäivän juhlassa.

Päätös

Sivistyslautakunta

  1. valitsi Vuoden vapaaehtoinen -palkinnonsaajan.
  2. julkistaa palkinnon saajan Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 itsenäisyyspäivän juhlassa.