Sivistyslautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tilinpäätös 2023, sivistyslautakunta

MjuDno-2024-81

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistystoimen osuus kunnan tilinpäätöksestä käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa 21.3.2024. Kunnanhallitus käsittelee kunnan tilinpäätöstä kokouksessaan 25.3.2024. Tilinpäätöstyön edistämiseksi sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 22.2.2024 strategisten tavoitteiden toteutumisen

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2023 strategisten tavoitteiden toteutumisen liitettäväksi tilinpäätökseen 2024.  

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 käyttötalouden toteuma on esitetty liitteessä. Sivistyslautakunnan vuoden 2023 toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen hyväksyttiin 22.2.2024 (§ 19).

Sivistyspalveluiden toimintamenoihin saatiin lisämäärärahaa 211 000 euroa (KV 6.11.2024/§52), joka kohdistettiin perusopetuksen henkilöstökuluihin (yht. 158 250 €) ja lukion henkilöstökuluihin (52 750 €).  Lisämääräraha näkyy muutettuna talousarviona.

Sivistyspalveluiden muutettu toimintameno on yhteensä -10 752 776 euroa ja toteuma -10 913 707 euroa. Menoylitystä tuli yhteensä 160 931,33 euroa.

Toimintamenoissa merkittävimmät poikkeamat olivat varhaiskasvatuksessa (toteuma 97,17 %), perusopetuksessa (toteuma 102,76 %), kirjastopalveluissa (108,4 %), nuorisopalveluissa (116,42 %) ja kulttuuripalveluissa (72,44 %).  Vapaan sivistystyön/kansalaisopiston toteumaa tarkastellaan toimintakatteesta (103,75 %),

Hanketoiminta, johon saadaan rahoitusta ulkopuolelta, kasvattaa toimintamenoja, pääsääntöisesti henkilöstökuluja. Ulkopuolinen rahoitus näkyy toimintatuloina, mutta tulojen kertymä ei muuta toimialan tulosta vaan vaikuttaa koko kunnan tuloksessa. Sivistyspalveluissa hanketoiminnan aiheuttamat menoylitykset ovat erityisesti vapaassa sivistystyössä ja kirjastopalveluissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.