Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kieliohjelman toteuttaminen

MjuDno-2024-79

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun perusopetuksen kielikasvatuksessa valitaan vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä. Kaikki opiskelevat pitkänä kielenä englannin A-oppimäärän, jonka opiskelu aloitetaan ensimmäisellä luokalla. Keskipitkänä kielenä opiskellaan toinen kotimainen kieli eli ruotsi (B1-oppimäärä). Ruotsin opiskelu aloitetaan kuudennella luokalla. Edellisten lisäksi oppilas voi opiskella saksaa tai venäjää tai molempia valinnaisena aineena. Valinnaisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalla ja valinnaisen B2-kielen 8. luokalla.

Mäntyharjun lukiossa kieliopinnoissa valitaan A-oppimääräksi englanti, saksa tai venäjä. B-oppimääräksi voidaan valita ruotsi (B1), saksa (B2, B3) tai venäjä (B2, B3).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että perusopetuksessa ja lukiossa aloittavan ryhmän oppilasmäärä on oltava vähintään 10. Jo aloittaneen ryhmän oppilas/opiskelijamäärän laskiessa alle 8, eri vuosiluokkien ryhmiä voidaan yhdistää.

Päätös

Hyväksyttiin.