Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Koulukuljetusopas lukuvuodelle 2024-2025

MjuDno-2024-95

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan koulukuljetusopas kokoaa periaatteet ja ohjeet, joiden mukaan koulukuljetukset järjestetään. Oppaassa kerrotaan kuljetuksen myöntämisen periaatteista sekä annetaan ohjeita kuljetuksen käytännön järjestelyihin sekä poikkeavien tilanteiden varalta. Nämä koulujen, oppilaiden, huoltajien ja koululaiskuljettajien yhteiset pelisäännöt ja ohjeet parantavat omalta osaltaan kuljetuksessa kulkevien oppilaiden kuljetusten turvallisuutta.

Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain ja kunnan sivistyslautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaisesti. Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä palvelun laadukkuus.

Liitteenä oleva koulukuljetusoppaan on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee koulukuljetusoppaan tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.