Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Liikuntaneuvonnan kehittäminen

MjuDno-2024-84

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikkumiselle muun muassa järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen (Liikuntalaki, 309/2015). Liikunta ja terveelliset elintavat ovat tärkeitä toimintakyvyn perusasioita, johon liikuntaneuvonnalla voidaan vaikuttaa. Lisäksi neuvonnalla voidaan tukea itsenäistä elämistä, virkeänä ja terveenä pysymistä sekä toimintakykyä. Liikunnallinen elämäntapa on tärkeää kaikissa elämänvaiheissa.

Mäntyharjulla kehitetään liikuntaneuvontaa Liikutaan!-hankkeessa. Sitä toteutetaan laajenevan yhteistyöverkoston kanssa. Liikuntaneuvonta sisältää elintapaohjausta, hyvinvointivalmennusta ja motivointia liikuntaharrastuksen aloittamiseen. Tavoitteena on aktivoida vähän liikkuvia työikäisiä ja eläkeläisiä sekä kehittää ja vahvistaa paikallista liikuntakulttuuria. Hankkeen aikana palvelu on kaikille vapaata ja maksutonta. Hanke on hakemassa rahoitusta Itä-Suomen Aluehallintovirastolta toiminnan levittämiseksi lasten ja perheiden liikuntaneuvontaan.

Liikuntaneuvoja Ville Juvonen esittelee toimintaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee liikuntaneuvonnan kehittämisen tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liikuntaneuvoja Ville Juvonen paikalla tämän pykälän ajan klo 17.46-18.11.
Yhtenäiskoulun rehtori Päivi Häkkinen saapui kokoukseen klo 17.46.
Kunnanjohtaja Juho Järvenpää saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 17.51.