Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Perusopetuksen toimintasuunnitelma 2023-2024

MjuDno-2024-85

Valmistelija

  • Päivi Häkkinen, Yhtenäiskoulun rehtori, paivi.hakkinen@edu.mantyharju.fi

Kuvaus

Perusopetuksen toimintaa ja sen kehittämistä ohjaavat valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman ohella kunnan strategia, hyvinvointisuunnitelma, opiskeluhuoltosuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma ja kiusaamisen vastainen suunnitelma. Hallintosäännön § 29 d mukaisesti sivistysjohtaja hyväksyy koulujen toimintasuunnitelmat.  Lukuvuosittain laadittava toimintasuunnitelma täsmentää, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan lukuvuoden aikana. Sen tekemiseen osallistuu koko perusopetuksen työyhteisö. Toimintasuunnitelma keskittyy perusopetuksen keskeisen tehtävän - oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukemisen - mukaisen toiminnan kuvaamiseen ja yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Toimintasuunnitelmaa voidaan tarkentaa vielä lukukauden käynnistyttyä. Oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet eri vuosiluokilla on kuvattu Mäntyharjun kunnan opetussuunnitelmassa.

Perusopetuksen rehtori Päivi Häkkinen esittelee Mäntyharjun Yhtenäiskoulun toimintasuunnitelmaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi Mäntyharjun Yhtenäiskoulun toimintasuunnitelman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Yhtenäiskoulun rehtori Päivi Häkkinen paikalla tämän pykälän ajan ja poistui klo 19.12.