Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Talousarvion 2023 menoylitykset

MjuDno-2024-116

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 tilinpäätös on valmistunut.

Tilinpäätös osoittaa sivistyslautakunnan osalta, että toimintamenot ovat ylittäneet TA-varauksen 160 931,33 eurolla. Määrärahaylitykset ovat kohdistuneet ensisijaisesti perusopetuksen henkilöstömenoihin sekä koulukuljetuksiin.

Kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2023 talousarvion päättänyt käyttötalousosan sitovuustasoksi lautakuntatason. Kunnanhallituksen antamissa talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mikäli eri toimenpiteistä huolimatta talousarviota ei saada tasapainoon, edellyttää se talousarviomuutoksen tekemistä. Ylitykset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet on käsitelty kunnan johtotiimissä.

Hallintosääntö 25§ mukaan lautakunta päättää ehdotuksesta toimialan taloussuunnitelmaksi- ja arvioksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy sivistyslautakunnan vuoden 2023 talousarvion menoylityksen 160 931,33 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.