Sivistyslautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Iltapäivätoiminnan kehittäminen

MjuDno-2018-335

Valmistelija

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tarjoamasta perusopetuksen iltapäivätoiminnasta on järjestetty ajalla 28.2.-18.3.2018 avoin kehittämiskysely. Kyselyn yhteenveto on liitteenä. Samaan aikaan järjestettiin tällä hetkellä iltapäivätoiminnassa oleville lapsille kysely iltapäivätoiminnan sisällöstä.

Kyselyn vastausten ja lasten vastausten perusteella iltapäivätoimintaa järjestävät yksiköt Kirkonkylän koulu ja Yhtenäiskoulu ovat tehneet arjen toimintaan liittyvää uudistusta.

Rakenteellisina muutostoiveina kyselystä nousi esille:

  • Kirkonkylän koulun iltapäivätoiminnan laajentaminen nykyistä laajempaan aukioloaikaan,
  • aamupäivätoiminnan tarve sekä Kirkonkylän koululla että Yhtenäiskoululla ja
  • toive Toivolan koululla järjestettävästä iltapäivätoiminnasta.

Kirkonkylän koulun iltapäivätoimintaa on mahdollista laajentaa nykyisestä aukiolosta (klo:16.00 asti) klo:16.30 asti ilman lisäkustannuksia.

Aamupäivätoiminnan aloittaminen Yhtenäiskoululla vaatii resursoinnin suunnittelua.

Toivolan koulun iltapäivätoiminnasta on pidetty koululla huhtikuussa vanhempainilta, jossa on kysytty vanhempien näkemyksiä ja tarpeita iltapäivätoiminnalle. Toiminnan suunnittelua on käynnistetty.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että

1. Kirkonkylän koulun iltapäiväkerho ja esiopetuksen päivähoito on avoinna lukuvuonna 2018-19 klo:7.30-16.30 ja

2. aamupäivätoiminnan resursointi kouluilla ja hinnoitteluvaihtoehdot sekä mahdollisuudet Toivolan koulun iltapäivätoimintaan selvitetään.

Päätös

Hyväksyttiin.