Sivistyslautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.