Sivistyslautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksen mukaan.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Huovinen ja Jenni Kasurinen.

Päätös

Hyväksyttiin.