Sivistyslautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Talousarvion seuranta 30.4.2018 / I kolmannesvuosiraportti / sivistyslautakunta

MjuDno-2018-330

Valmistelija

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kunnassa kolmannesvuosittain. Kolmannesvuosiraportoinnissa käytetään kunnassa suunniteltua pohjaa, joka on kaikilla hallintokunnilla sama. Käytössä ovat myös sanalliset selvitykset tavoitteiden toteutumisesta.

Kolmannesvuosiraportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkastelu tulee ulottaa sekä euromäärien että sanallisten tavoitteiden arviointiin. Raportin tarkoituksena on luoda ennuste tilinpäätöstilanteesta ja toimia seuraavan vuoden talousarvion laadinnan valmistelun apuna.

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion sitova taso on lautakuntataso. Talousarvion lautakuntatason menovarausta ei saa ylittää. Mikäli lautakuntatason talousarvio ei pidä tulee lautakunnan hakea lisämäärärahaa viimeistään kolmannesvuosiraportin yhteydessä. Lisämääräraha tulee ilmoittaa menokohdittain ja tileittäin.

Kunnanhallitus käsittelee I kolmannesvuosiraportin kokouksessaan 28.5.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee vuoden 2018 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin liitteiden mukaisesti tietoonsa saatetuksi.
 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.