Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kisalan peruskorjaus ja laajennus / lisämääräraha

MjuDno-2018-284

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kisalan urheiluhallin käyttäjätarvekartoituksen mukaisiin hankintoihin on varattu vuoden 2020 investointiosaan 100 000 euroa. Hankkeen edetessä tarkentuneiden suunnitelmien mukaisia hankintoja tavoitellun toiminnallisuuskokonaisuuden saavuttamiseksi ovat:

  • Turvallisuusratkaisujen konsultointipalvelut ja sähköinen tilavarausjärjestelmä
  • AV-järjestelmien koordinoiva suunnittelu, laitehankinta ja asennus
  • Muun irtaimiston ja urheiluvälineiden hankinnat

Kunnan teknisen toimialan laskelmien mukaan AV- järjestelmän, sähköisen varausjärjestelmän sekä muun irtaimiston ja urheiluvälineiden kokonaishankintahinta tulee olemaan noin 240 000 euroa. Hankinnoista tehdään kilpailutukset (Sansia) kahdessa eri vaiheessa: 1) liikuntavarusteet ja varausjärjestelmä sekä 2) av-järjestelmä ja irtokalusteet. Tarkemmat toimitusajat varmistuvat myöhemmin. Hankintojen on suunniteltu toteutuvan pääosin kuluvan vuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2020 investointimäärärahaan 140 000€ euron lisäystä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon tehdään kohtaan investoinnit 140 000 € määrärahan muutos (lisäys).

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää,  että vuoden 2020 talousarvioon tehdään kohtaan investoinnit 140 000 € määrärahan muutos (lisäys).

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Asia hyväksyttiin yksimielisesti otettavaksi kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 14.9.2020 (§36) 140 000 euron lisämäärärahan vuoden 2020 investointisuunnitelmassa olleen 100.000 euron lisäksi Kisalan urheiluhallin AV-järjestelmän, varausjärjestelmän, liikuntavälineiden sekä kalusteiden hankintaan. Myönnettyjä määrärahoja ei kuitenkaan ole voitu kokonaisuudessaan käyttää, sillä suuri osa kilpailutusten perusteella tehtyjen hankintojen toimituksista on siirtynyt vuodelle 2021. Vuonna 2020 irtaimistoinvestoinneista toteutui yhteensä n. 50.000 euroa, joten vuodelle 2021 esitetään lisämäärärahaa 190.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2021 investointimäärärahaan 190.000 euron lisäystä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)