Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Otto-oikeus

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:

johtava erityisopettaja
Hankintapäätös:
§ 1 Suurennuslukulaitteen hankkiminen, 19.01.2021

sivistysjohtaja
§ 11 Suojamatto Kisalan juoksusuoran viereen/ hankintapäätös, 16.12.2020
Yleinen päätös:
§ 9 Opetussuunnitelman mukaisen lukuvuosisuunnitelman lv 2020-2021 hyväksyminen, 11.12.2020
§ 10 Lukion opetussuunnitelman mukaisen lukuvuosisuunnitelman 2020-2021 hyväksyminen, 11.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuluvan vuoden syksyllä 2021-2022 lukuvuosisuunnitelmat esitellään lautakunnalle.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)