Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Talousarvion 2020 toteutuminen / sivistyslautakunta

MjuDno-2020-307

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 kirjanpito on valmistumassa. Raportin tulostushetkellä sivistyslautakunnan laskuja oli vielä kierrossa noin 25.000€ ja ne kohdistuvat palvelujen ostoihin. Muutoin joulukuun käyttötalouden toteuma vastaa ulkoisten kulujen osalta tilikauden toteumaa. Sivistyslautakunta alittaa vuoden 2020 ulkoisten kulujen menoarvionsa noin 850.000 eurolla. Lautakunnan saamat tuet ja avustukset sisältävät vielä vuodelle 2021 siirtyviä hankeavustuksia. Tarkempi erittely lautakunnan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 2020-12 tiedoksi.

Päätös

 

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)