Sivistyslautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Sivistyslautakunnan ajankohtaisia asioita:

  1. Talousarvion 2022 valmistelutilanne
  2. Yhtenäiskoulun rehtorin valitsemisen eteneminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Merkitään ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)