Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Edustajien nimeäminen vaikuttamistoimielimiin

MjuDno-2021-637

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 12§:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto sekä vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää sivistyslautakunta. Sivistyslautakuntaa pyydetään nimeämään edustajansa vanhusneuvostoon sekä vammaisneuvostoon. Järjestäydyttyään vaikuttamistoimielimet esittävät sivistyslautakunnalle hyväksyttäväksi täyden kokoonpanonsa ja toimintasuunnitelman toimikaudelle 2021-2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää edustajansa vaikuttamistoimielimiin kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös

Sivistyslautakunta nimeää edustajakseen vammaisneuvostoon Seppo Kettusen ja vanhusneuvostoon Juha Tuomisen.

Tiedoksi

Vammaisneuvoston sihteeri, Vanhusneuvoston sihteeri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)