Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kokousmenettely toimikaudella 2021-2025 / Sivistyslautakunta

MjuDno-2021-608

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan toimielimien kokousmenettelystä määrätään kunnan 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 16. luvussa (§118-144).

Hallintosäännön 5 luvun 24 §:n mukaisesti sivistysjohtaja toimii sivistyslautakunnan esittelijänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että

 1. sivistyslautakunnan kokoukset pidetään kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta päätettävänä ajankohtana sekä tarvittaessa puheenjohtajan määräämänä muuna ajankohtana,
 2. kokouskutsu lähetetään sähköpostina kullekin lautakunnan jäsenelle, sekä tarvittaessa varajäsenelle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle neljä päivää ennen kokousta,
 3. kokousten esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla,
 4. pöytäkirjantarkastajina toimivat jäsenet vuorollaan aakkosjärjestyksen mukaisesti,
 5. kokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla,
 6. kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii hyvinvointikoordinaattori Christian Juhola ja
 7. nuorisovaltuuston edustaja kutsutaan kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää, että

 1. sivistyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden kolmantena torstaina klo 17 sekä tarvittaessa puheenjohtajan määräämänä muuna ajankohtana,
 2. kokouskutsu lähetetään sähköpostina kullekin lautakunnan jäsenelle, sekä tarvittaessa varajäsenelle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle neljä päivää ennen kokousta,
 3. kokousten esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla,
 4. pöytäkirjantarkastajina toimivat jäsenet vuorollaan aakkosjärjestyksen mukaisesti,
 5. kokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla,
 6. kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii hyvinvointikoordinaattori Christian Juhola ja
 7. nuorisovaltuuston edustaja kutsutaan kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Tiedoksi

Hallintosihteeri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)