Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Mäntyharjun Tilkkumessut -hanke

MjuDno-2021-638

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, kansalaisopiston rehtori-kirjastotoimen johtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharju kansalaisopisto on valmistellut Mäntyharjun Tilkkumessut -hankkeen. Tarkoituksena on hakea rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Rahoittajana toimii Veejjakaja ry, joka toimii ELY-keskuksen rinnalla maakunnan toisena Leader-rahoittajana. Rahoittaja edellyttää, että rahoituksen hakemisesta on olemassa toimivaltaisen elimen päätös. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 78782 €, joista Leader-ohjelma rahoittaa 47269 € (60 %). Kunnan omarahoitus 31513 € (40 %) jakaantuu vuosille 2022 ja 2023. Hankkeessa on omarahoitukselle toimiva ansainnan mekanismi.

Mäntyharjun Tilkkumessut -hanke olisi yksi uusi tapahtuma Mäntyharjun kesätarjontaan. Lähtökohtana on se, että Mäntyharjun kansalaisopisto on jo tällä hetkellä yksi suurimmista tilkkukäsityön kouluttajista Suomessa. Näyttely- ja messutoimintaa lisäämällä Mäntyharjusta voi tulla tilkkukäsitöiden Suomen keskus. Hankkeessa kehitetään Tilkkumessut -konsepti, jota voidaan vuotuisesti toistaa. Hankkeen aikana toteutetaan messut kesällä 2022 ja 2023.

Mäntyharjun tilkkumessujen tarkoituksena on kasvattaa Mäntyharjun kunnan elinvoimaa. Se on tapahtuma, jossa siirrytään korostamaan tuotekehitystä, markkinointia ja myyntiä sen sijaan, että tyydyttäisiin passiiviseen näytteille asettamiseen.  Hankkeessa tavoitellaan sitä, että alan harrastajien kynnys ryhtyä pop-up-yrittäjiksi madaltuu. Harrastajat ovat kaikkein potentiaalisin joukko perustamaan uusia start-up-käsityöyrityksiä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on järjestää noin 3-5 päiväiset messutapahtumat kunnan ja paikallisten yrittäjien yhteistyönä. Yhteistyöllä pyritään saamaan messuille vähintään 5000 kävijää. Hankkeessa on varauduttu voimakkaaseen sosiaalisen median markkinointiin. Kunnan taholta aktiivisina toimijoina ovat kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut. Hankkeella tavoitellaan myös kunnan vetovoimaisuuden lisääntymistä ja tapahtuman tunnetuksi tekemistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää hakea tukea Mäntyharjun Tilkkumessut -hankkeelle Veejjakaja ry:ltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)