Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Muut ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Käsitellään seuraavat ajankohtaiset asiat:

  1. Sivistyslautakunnan keskeiset tehtävät ja katsaus valmisteltaviin asioihin
  2. Vaikuttamistoimielinten kuulumiset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin ajankohtaiset asiat tiedoksi. Vaikuttamistoimielinten kuulumiset käsitellään seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)